Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to foreninger med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.
_________________________________________________________
 
LÆS SENESTE NYT OM CORONA HER
________________________________________________________

Opkrævning af Havneleje

På grund af nedlukning af vores opkrævningssystem, har vi besluttet at omlægge til det samme opkrævningssystem som vi kender fra Sejlklubben.
Omlægningen betyder, at havnepladserne fremover placeres i opkrævningsgrupper,- f.eks. gruppe A: areal 15 – 20,9 m2. Gruppe B: areal 21 – 25,9 m2 osv.osv. Tidligere blev havnelejen opkrævet i forhold til det nøjagtige antal m2., hvilket det nye system ikke gør muligt.
Prismæssigt betyder omlægningen, at nogle havnepladser falder i pris og nogle stiger i pris. Totalt set har vi forsøgt at omlægge, således at så få som muligt rammes af stigninger, og at den samlede indtægt på havnepladser stort set er uændret.
Omlægningen betyder desværre også, at vi alle skal tilmelde den nye opkrævning til Betalings Service igen, da intet fra det gamle opkrævningssystem kan overføres til det nye. I vil derfor få tilsendt en opkrævning i marts/april måned, som i skal betale ved at overføre beløbet, og samtidig bedes i tilmelde betalingen til Betalings Service.
Dette til foreløbig orientering, da vi ikke kan afvente en orientering på generalforsamlingen, – det gamle opkrævningssystem allerede er lukket ned.
Havneudvalget
Asger Knudsen

_____________________________________________________________

Så er de fleste både kommet på land……

og vi har fået afsluttet de første vinterforberedelser…..

HUSK dog at
  • fjerne styreliner (også kaldet fjolle-liner). Hvis de ikke er fjernet 1.12., vil de uden yderligere varsel blive fjernet. Linerne er en potientiel risiko for at ødelægge vores kajanlæg.
  • fjerne fortøjninger fra bro og kajanlæg. Der ligger meter-vis af fortøjninger og flyder rundt på havnepladserne. Dette gælder også både, som overvintrer på vandet…….
  • el-kabler SKAL fjernes for vinteren,- skal ikke overvintre på bro ell. kaj.
  • Fast anlagte broanlæg med selv-etablerede el-tilslutninger bedes fjernet. 

_________________________________________________________

Lidt “blandet” fra sidste optagning,-

…et par helt fantastiske efterårsdage, som vejrmæssigt nærmest blev oplevet som højsommer. Et rigtig flot vejr, hvor NKU/BMC fik sat bådene på land.

Som før skrevet viste vejret sig fra sin rigtig pæne side. Samtidig havde Lone og Freddy “startet” grillen op ved Havnekontoret, hvor der kunne købes lækre griller med hvidløgsbrød og dertil øl/vand. En hel del af bådejerne med hjælpere/familie afså tid til en bådsnak og hygge på havnepladsen.

Bådoptagning med heftig aktivitet på havnen, Grillpølser med tilbehør, dejligt vejr og en rigtig masse dejlige og hyggelige mennesker gjorde årets sidste fællesoptagning til noget der lignede en pæn, lille havnefest….

Naturligvis var der stillet håndsprit op til frit brug, og dagens kranhjælpere (Søren Monefeldt og Jan Larsen) var levende reklamesøjler for, at vi alle udviste respekt for de bestående Corona-regler. Alle holdt behørig afstand.

NB! På Nakskovs Sejlklubs Facebook-side har Lone lagt en hel del billeder fra sidste dag for fællesoptagning…….

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7909.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7910.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7912.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7913.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7914.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7917.jpg

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_7918.jpg

HUSK vi holder stadig afstand og respekterer risikoen for Corona-smitte….

_____________________________________________________

 

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_______________________________________________