Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to “foreninger” med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af “foreningsgrænser” forsøger af informere og oplyse brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.
_______________________________________________________________

UNGDOMSAFDELINGEN HOLDER SOMMERFERIE I UGERNE 29-31
_____________________________________________________________

Nu kan der igen købes klippekort til Vejrø – læs mere HER.

_______________________________________________________________


______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Så fik vi gennemført service og afprøvning af vores Havnekran.

Incl. en fuglerede med tre unger, som efterfølgende blev sat ind i buskadset. Fuglemor fandt dem hurtigt og alt var godt igen. Nakskov Auto-el gennemførte kontrol og service på kranen, som blev godkendt til 2 t / 500 kg.

____________________________________________________

Femern tunnelen – Efterretninger for Søfarende

Af Dansk Sejlunion er vi blevet anmodet om at orientere om EfS af 22. maj 2020:

“Efterretninger for Søfarende Uge 21, 2020
22. maj 2020 ISSN 1397-999X 136. årgang 342 – 362
Danmark – Østersøen * (P) NM-347-20
Danmark. Østersøen.
Femern Bælt. Rødbyhavn S.
Afmærket forbudsområde oprettes. Detaljer 10. juni 2020, oprettes et forbudsområde afgrænset af en linje
gennem position 1) – 4). Området afmærkes som anført.
1) 54° 38,088’N – 011° 20,972’E gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(3)Y.10s
2) 54° 37,855’N – 011° 21,809’E gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(3)Y.10s
3) 54° 37,272’N – 011° 21,328’E gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(3)Y.10s
4) 54° 37,505’N – 011° 20,490’E gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(3)Y.10s

I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Note Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3″

Havneudvalget
_____________________________________________

Diesel

_____________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_______________________________________________