Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to foreninger med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Således er en havneplads betinget af medlemsskab i Sejlklubben.

Forespørgsel om havneplads kan ske til formanden, Asger Knudsen, som også er formand for sejlklubben.

Har du spørgsmål til havn eller sejlklub, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer.
______________________________________________________________________
 
LÆS SENESTE NYT OM CORONA HER
____________________________________________________________________

SE KLUBBENS OPDATEREDE REGLER FOR KAPSEJLADS
____________________________________________________________________

ADVARSEL
Der er observeret en sten i sejlrenden til Albuen – den ligger på ca. 1,30 m.

____________________________________________________________________

NYHED
Nakskov Sejlklub t
ilbyder sejlerskole for voksne over 16 år i klubbens egne H-både.
Vi sejler for begyndere mandag og tirsdag og lidt øvede torsdag.
Tilmelding og yderligere information kan ske til Erik Skjødt mob: 40307760 – Mail: butik_nicolai@firma.tele.dk

 Vi tilbyder også:
Optimistjollesejlads, laserjollesejlads, som er klubbens egne.
Tilmelding kan ske tirsdage på Hestehovedet kl. 17.00.
Yderligere oplysning herom
til Jan Nielsen mobil: 60613626   eller mail: nielsen.jan@live.dk

___________________________________________________________________

SOMMERHILSEN TIL HAVNENS BRUGERE

Vi kan nu glæde os over, at sommeren for alvor har fået fat.

Fra Havnen ønsker vi en rigtig god sommer til jer alle.

Med sommerferien oplever vi også et stigende antal gæstesejlere, som vi med glæde tager imod her i vores havn.

Inden alle stævner ud vil vi dog opfordre til, at i husker at vende det røde pladsskilt til grønt. Vi har nok alle oplevet at komme ind i fremmed havn og mødt havnepladser med røde skilte, og samtidig konstateret, at pladsen har ligget tom natten over, – ja måske endda flere nætter. Det er absolut ikke i orden, og dét skal undgås i vores havn. Derfor: Vend dit skilt til grønt, når du forlader pladsen for en eller flere nætter. Skulle du have glemt at vende skiltet, er du meget velkommen til at kontakte vores havnefoged Elsebeth Jensen, som så vil foranledige at skiltet bliver vendt.

Når vi oplever gæstesejlere ankomme til havnen, vil det være dejligt, at I medlemmer medvirker til en venlig modtagelse og anvisning i øvrigt. Det er altid dejligt at komme i havn med et: ”velkommen til xx-havn”. Man følger sig velkommen og der er straks nogen som man føler at man kender.

Vi ønsker også at pointere, at det er ”VORES” havn. Dvs., at vi alle tager ansvar for tingenes tilstand. Strømstanderne er et fælles anliggende, men de enkelte både har til opgave at sørge for rene og tiltalende strøm/vandstandere i deres egen nærhed. Hvis der ligger papir og flyder, beder vi jer om at samle op og benytte affaldsstativer.

Sørg også for at jeres både er forsynet med fendere, således at nyankomne stille og roligt kan glide ind på en ledig havneplads, uden at skulle stresse rundt på båden for at passe på allerede fortøjede naboer. Det er for vores egen skyld, at båden er fendret solidt og ordentligt af…. Husk også, at strømkabler ikke skal ligge og flyde på bro/anlægsplads, og at overskydende kabel placeres på egen båd samt at kabler ikke er tilsluttet hvis I ikke overnatter på båden.

Inden I smider fortøjningen vil det også pynte på vores havn, hvis I sørger for at området omkring jeres vinterstativ/vinterplads er rengjort og sommer-trimmet. Husk i den forbindelse at stativ/trailer skal været markeret med navn.

Alt i alt vil det medføre, at gæstesejlere rejser videre med en oplevelse af, at på Hestehovedet er der rart og dejligt at komme, og vil anbefale vores havn overfor andre sejlere, som de møder på deres sommertogt.

Med disse ydmyge ønsker og vejledninger, vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer med dertil hørende sommertogt. Vi er allerede i gang med at planlægge forskellige tiltag i havnen, herunder efterårets optagninger. Dette vil vi dog ikke plage jer med på nuværende tidspunkt.

Rigtig god sommer med deraf følgende gode oplevelser på vandet.

Med venlig hilsen

Asger Knudsen
Formand

___________________________________________________________________

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_8954-rotated.jpg

NYT: ADGANGSBEGRÆNSNING – Nøglebrik til alle bådejere m.v.

Den nye bom ved indkørslen til havneområdet er nu klar til at blive taget i brug. 

Alle bådejere/pladslejere kan uden beregning afhente en “nøglebrik” på Havnekontoret således:

  • Dagligt i Havnekontorets åbningstid, klokken 19 – 20, ved henvendelse til Havnefogeden, Elsebeth Jensen.

Bommen kan forventes at være lukket permanent, men kan åbnes med de udleverede nøglebrikker.

Kajak-roere bedes kontakte Kjel “Propel” Sørensen.

Brugere af slæbestedet/trailerbåde kan benytte den tidligere udleverede nøgle.

Hold øje med hjemmesiden – information vil kunne læses her når aktuelt.

Evt. kontakt til formanden, Asger Knudsen.

Havneudvalget
___________________________________________________________

Vi siger NEJ TAK til de 8 påtænkte kæmpe vindmøller

ved Bogødæmningen i Nakskov Fjord.
Hvis du er enig i det, så klik på billedet herunder og skriv under.

___________________________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.
_____________________________________________________