Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Forespørgsel om havneplads kan ske til formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027. Kontakt vedr. vinterpladser kan ske til Finn Damkjær tlf. 21585957. HUSK at der ikke må henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale med havnen.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med tasker, oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed mellem vinterstativerne eller længere væk. Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

 

_______________________________________

 

NY ALBUEBRO

Den store anløbsbro på Albuen modtager støtte Landdistriktspuljen.

Stort tillykke til Nakskov Sejlklub Hestehovedet som netop har modtaget støtte til renovering af den store anløbsbro på Albuen. Broen har plads til cirka 30 sejl- og motorbåde. Den er på nuværende tidspunkt i meget dårlig forfatning og trænger til en væsentlig opgradering. Det er nu muligt med støtte fra Landdistriktspuljen.

Der gives støtte til at skabe bedre vilkår for sejlere, kajakroere og andre besøgende på Albuen ved at forny anløbsbroen og etablere et udekøkken.

Udover bevillingen fra Landdistriktspuljen på 570.500 kr. Har L.A.G indstillet et støttebeløb på 250.000 kr. til realiseringen af projektet. Hvilket betyder, at det vil give et samlet beløb på 820.500 kr.

Ansøgningen er blevet udarbejdet af Nakskov Sejlklub og Nakskov 2030 i fællesskab.

_________________________________________________________

Kære sejlere:

Det er ikke ok at fylde vores affaldscontainere med brugte vandvarmere, gamle gryder, pander, og andet udstyr fra et pantry.

Vi ved godt det er dejlig engang imellem, at få ryddet op i båden.

Men så brug dog vores velfungerende genbrugsplads.

Vi skal indskærpe på det kraftigste, at containerne er til dagrenovation/køkkenaffald.

Havnebestyrelsen.

NB. I dag den 12.9. var den ene container fyldt med store glasfiber-plader. Det er trist at nogle bådejere ikke kan finde ud af det, når der skrevet ud til samtlige, at det alene er køkkenaffald som må lægges i containerne.

___________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957 eller Jan Larsen, mail: humle@mail.dk – tlf. 2332 2030.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk eller Søren Monefeldt, 3054 6027. Mail: tiffany345@live.dk

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________