Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to “foreninger” med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af “foreningsgrænser” forsøger af informere og oplyse brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

_______________________________________________________________

HUSK LIGE AT SE “SIDSTE NYT” I  TIL HØJRE
_____________________________________________________________

VIGTIG NYHED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Du kan stadig hjælpe os ved at sende os dine oplysninger via  formularen her. Så klarer vi resten.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

__________________________________________________

OPRENSNING AF HAVNEN

Henriette Sand

Oprensning af havnens sydlige område er nu gået i gang. På skitsen herunder ses arealet, der skal oprenses, som går fra en lige linie (gul) fra plads 23 på vestkajen til træbroen på østkajen, og ud til og med indsejlingen.

De berørte bådejere i dette område, må meget gerne finde plads på øvrige ledige pladser i havnen udenfor oprensnings-området. Der vil også blive mulighed for midlertidig plads i Nakskov Havn for de større både, dog kun ifølge aftale med Asger Knudsen, som iøvrigt tager kontakt til alle de involverede bådejere.

______________________________________________

PLANLÆGNING AF VINTERPLADSER

Her, hvor vi begynder at se en ende for sejlersæson 2019, er planlægningen af vinterpladser i fuld gang. Flere både er blevet solgt, og nye er kommet til.

Det er derfor vigtigt, at alle stativer og andre, større ejendele er mærket med navn og telefonnummer.

Hvis du f.eks. er ny i havnen, og ønsker en vinterplads på land, skal du hurtigst muligt kontakte Søren Monefeldt 3054 6027.

Hvis du har solgt din båd uden vinterstativ, bedes du meget snart fjerne stativet, da vi har hårdt brug for alle ledige vinterpladser. Evt. kontakt til Søren Monefeldt.

___________________________________________________________

BÅDOPTAGNING 2019

Årets fælles bådoptagning er planlagt til 3.-4. og 18.-19. oktober. Den 3.10 gælder det KUN store både, som ikke kan transporteres hængende i kranen, og derfor skal køres på blokvogn/trailer.

Der er ophængt lister i udhængsskabet på spilskuret. HUSK at listerne alene er til planlægning. Rækkefølgen den enkelte dato fastlægges i den rækkefølge, du henvender dig på havnekontoret. Der kan undtagelsesvis ske ændringer i forhold til dette!

Det vil også gøre det nemmere for os alle, hvis der er gjort klar og ryddet op på vinterpladsen, dvs. at græs og ukrudt er slået, og støtter er smurt og skruet ud. Vi bruger megen tid på at sætte bådene i støtter og stativer, som ikke er klargjort…….

Har du iøvrigt spørgsmål omkring optagningen, bedes du kontakte Søren Monefeldt 3054 6027 eller Jan Larsen 2332 2030.

VINTERPLADSER NU OG I FREMTIDEN

Vi har fået ny entreprenør til vedligeholdelse af de grønne arealer på havnen.

Dette giver anledning til at fremhæve følgende:

Det er bådejerens ansvar, at der er ryddet og vedligeholdt i området omkring eget vinterstativ/vinterplads.

Der skal være 1,5 m friholdt areal til hæk-beplantning.

Der SKAL NU ske mærkning af stativer og andre større ejendele på havneområdet. Ikke mærkede stativer vil blive fjernet, da vi har stigende behov for vinterpladser. Mærk med navn og telefonnummer.

Er du i tvivl, kontakt da Søren Monefeldt eller Jan Larsen.