Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to “foreninger” med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af “foreningsgrænser” forsøger af informere og oplyse brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.
________________________________________________

Vi har modtaget følgende henstilling fra Dansk Sejlunion, som vi selvfølgelig vil efterleve – LÆS MERE HER.


_________________________________________________

Parkering og søsætning…….

PARKERINGSREGLER GÆLDENDE TIL OG MED 18. APRIL 2020

Der arbejdes i øjeblikket intenst med klargøring af lystbåde, men henblik på søsætning. I forbindelse med søsætning sker der en del kran- og blokvognskørsel på hele havnepladsen.

Bemærk derfor venligst, at parkering af biler/bådtrailere skal foregå uden for havneområdet.

Parkering kan derfor ske på det grønne areal, overfor indkørslen til havnen! Der er ikke megen plads, så vis venligst hensyn til hinanden.

Havneudvalget

____________________________________________

 


KLUBHUSET OG HAVNEKONTORET ER P.G.A. COVID-19 FORELØBIG
LUKKET NED TIL OG MED DEN
13. APRIL  2020 
_________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________

Vigtig besked til alle brugere af slæbestedet, som har en brik til åbning af bom.

Alle brikker er pt. nulstillet, og kan ikke bruges før de bliver genåbnet.
Derfor skal i på et senere tidspunkt en tur forbi havnekontoret, når i har betalt.
På grund af Corona-virus aflyser vi imidlertid de ellers planlagte tidspunkter for omkodning af brikkerne.

INDTIL VIDERE VIL BOMMEN DERFOR VÆRE PERMANENT ÅBEN.

Ny information her på siden og ved opslag på havnen, når alt forhåbentlig snart bliver normaliseret!

Havnebestyrelsen

_________________________________________

SØSÆTNING

Datoerne er fastlagt og kan læses under “aktiviteter”.

Proceduren er som tidligere, men skulle du være ny i havnen er hér et lille opslag omkring praktikken:

 • Der er hængt lister op i udhængsskabet ved spilskuret. Listerne er alene til planlægningen om antal deltagere den pågældende dag. Du skal derfor skrive dig på listen for den dag, hvor du ønsker at få din båd søsat og helst senest 3-4 dage i forvejen.
 • Når dagen oprinder, vil kranen ankomme mellem 7.00 og 8.00, afhængigt af antal ønskede søsætninger på dagen. Det bliver oplyst om kranens ankomst her på hjemmesiden og som opslag på spilskureteller havnekontoret.
 • Ved havnekontoret vil der være enkeltvis tilmelding (Husk at vi holder sammen på afstand) fra ca. 15-30 min. før kranens ankomst, og rækkefølgen af dagens søsætninger bestemmes af det tildelte nummer ved din personlige henvendelse ved havnekontoret eller til dagens pladsmand, som oftest vil være at finde i nærheden af kranen. BEMÆRK AT HAVNEKONTORET ER LUKKET.
 • Du skal være klar til søsætning i god tid før det planlagte tidspunkt.
 • Din båd skal være klar med styreliner foran og agter.
 • Hold dig orienteret hér på hjemmesiden, hvor der løbende orienteres omkring søsætningerne.
 • OVERALT PÅ HAVNEN: HOLD AFSTAND OG BRUG DIN SUNDE FORNUFT.
 • Der forefindes håndsprit foran Havnekontoret. – GØR BRUG AF DET..

Evt. kontakt om søsætningerne til Jan Larsen tlf. 2332 2030 eller Søren Monefeldt, tlf. 3054 6027.

___________________________________________________

Mere om søsætning og Corona-smittenfaren….

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion