Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to foreninger med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.
______________________________________________________________________
 
LÆS SENESTE NYT OM CORONA HER
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


__________________________________________

Fælles isætning/optagning 2021…..

Der foreligger nu bekræftelse fra BMS på følgende datoer:

Søsætning:
Uge 14: torsdag d. 8.(primært store over 6,5 tons) og fredag d. 9. april.
Uge 16: fredag d. 23. og lørdag d. 24. april.

Optagning:
Uge 40: torsdag d. 7. (primært store over 6,5 tons) og fredag d. 8. oktober.
Uge 42: fredag d. 22. og lørdag d. 23.10.

Yderligere information følger hér på hjemmesiden og ved opslag ved Havnekontoret.

________________________________________________________

 


Læs sidste nyt fra vores havnenetværk:

_____________________________________________________________

 

Kajakafdelingen havde arrangeret en flot sejlads med oplyste kajakker i går på Santa Lucia dag. De sejlede fra Hestehovedet ind til inderhavnen hvor de sang “Santa Lucia sangen” for et stort publikum. Virkelig stort og flot – tak for det.
Se mere på Facebook

____________________________________________________________________

Stor tak til disse friske børn og voksne som i dag den 6. december har indsamlet en bunke affald i det område hvor de 2 sheltere snart bliver opført.

___________________________________________________________________

Opkrævning af Havneleje – skal læses af alle bådejere…

På grund af nedlukning af vores opkrævningssystem, har vi besluttet at omlægge til det samme opkrævningssystem som vi kender fra Sejlklubben.
Omlægningen betyder, at havnepladserne fremover placeres i opkrævningsgrupper,- f.eks. gruppe A: areal 15 – 20,9 m2. Gruppe B: areal 21 – 25,9 m2 osv.osv. Tidligere blev havnelejen opkrævet i forhold til det nøjagtige antal m2., hvilket det nye system ikke gør muligt.
Prismæssigt betyder omlægningen, at nogle havnepladser falder i pris og nogle stiger i pris. Totalt set har vi forsøgt at omlægge, således at så få bådejere som muligt rammes af stigninger, og at den samlede indtægt på havnepladser stort set er uændret.
Omlægningen betyder desværre også, at vi alle skal tilmelde den nye opkrævning til Betalings Service igen, da intet fra det gamle opkrævningssystem kan overføres til det nye. I vil derfor få tilsendt en opkrævning i marts/april måned, som i skal betale ved at overføre beløbet, og samtidig bedes i tilmelde betalingen til Betalings Service.
Dette til foreløbig orientering, da vi ikke kan afvente en orientering på generalforsamlingen, – det gamle opkrævningssystem allerede er lukket ned.
Havneudvalget dec .2020
Asger Knudsen

_____________________________________________________________

Så er det blevet vinter, og de fleste både kommet på land……

HUSK dog at
  • fjerne styreliner (af formanden også kaldet fjolle-liner). Linerne er en potientiel risiko for at ødelægge vores kajanlæg ved højvande/frost.
  • Ryd op under og omkring vinterstativet/vognen,- der ses stadig gamle rester fra forårsklargøring m.v. Ryd også området for gamle fliser, træklodser og bræddestumper som ikke benyttes. Tænk på, at der skal kunne køres med plæneklipper på området!!!!!
  • fjerne fortøjninger fra bro og kajanlæg. Der ligger meter-vis af fortøjninger og flyder rundt på havnepladserne. Dette gælder også både, som overvintrer på vandet…….
  • el-kabler SKAL fjernes for vinteren,- skal ikke overvintre på bro ell. kaj.
  • Fast anlagte broanlæg med selv-etablerede el-tilslutninger skal fjernes, da de er ulovlige..
  • Der står stadig trailere og “ukendte” stativer UDEN navn/telefonnr. Du risikerer, at de bliver fjernet uden varsel, da vi jo ikke kan kontakte ejerene!!!!! 

_________________________________________________________

HUSK vi holder stadig afstand og respekterer risikoen for Corona-smitte….

_____________________________________________________

 

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

AFLYSNING:
Vandreturen til Albuen den 3/1 2021 og
Nytårskuren i Klubhuset den 10/1 2021
er aflyst p.g.a. Covid-19