Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
Nakskov Sejlklub og den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn er to “foreninger” med fælles interesser.
Dette afspejles også i vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af “foreningsgrænser” forsøger af informere og oplyse brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

_______________________________________________________________

HUSK LIGE AT SE “SIDSTE NYT” I  TIL HØJRE
_____________________________________________________________

VIGTIG NYHED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Du kan stadig hjælpe os ved at sende os dine oplysninger via  formularen her. Så klarer vi resten.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

______________________________________________________________

OPRENSNING AF HAVNENS SYDLIGE DEL

Henriette Sand

Der er planlagt oprensning af vores havn i ugerne 34-35-36. Henriette Sand, som forestår oprensningen, er i skrivende stund (21.8.), allerede ankommet til Nakskov Havn.

Gravearbejdet i vores havn vedrører hele den sydlige/yderste del af havnen til en linie mellem plads 23 (vestkajen) til træbroen på østkajen. Endvidere vil indsejlingen blive oprenset.

Uddybningen indebærer, at de både som ligger i dette område skal finde plads på de inderste, ledige pladser i havnen. Der kan evt. også blive tale om midlertidig plads i Nakskov Havn, mens uddybningen står på. Dette skal dog aftales med Asger Knudsen.

De berørte bådejere vil blive kontaktet.

_________________________________________________________________

VINTERPLADSER

I begyndelsen af oktober måned begynder optagningen af både i havnen.

Da flere både er blevet solgt i løbet af året, og nye er kommet til, foregår der i øjeblikket planlægning af vinterplacering af bådene for det kommende vinterhalvår!

Vi må derfor opfordre til, at alle bådstativer og andet, større materiel bliver mærket med bådejerens navn og mobilnummer, iøvrigt som det er beskrevet i havneregulativet. HVIS der ikke er sket mærkning, kan du risikere, at dine ting bliver fjernet af havnen.

Indsamlet, ikke mærket materiale/stativer vil efterfølgende blive solgt til dækning af udgifterne.

Hvis du har efterladt stativ UDEN aftale med havnen, bedes du snarest rette henvendelse til Søren Monefeldt.

Havnebestyrelsen

___________________________________________________________

…..og når vi taler vinterpladser:

Der er stadig vinterpladser/stativer, hvor det flyder med gamle zinkanoder, malingsbøtter og andre rester fra forårsklargøringen. Det er vist ved at være tid for oprydning.

Og husk også, at vi alle har et ansvar for oprydning på havnen, men i særdeleshed er det den enkelte bådejer som sørger for området omkring eget bådstativ………………

_____________________________________________________________