Ophalerrampe/jollebedding

PRISER

Dagadgang: kr. 50.

Årskort medlemmer med bådplads: 250 kr.

Årskort ikke medl.: kr. 630.

Adgang kan købes i receptionen på campingpladsen i åbningstiden eller henvendelse Asger Knudseen 4059 4690.

 

BRUG AF OPHALERRAMPE
Læs venligst følgende vejledning før brug !

Ophalerrampen kan kun benyttes med bitz, som kan købes ved henvendelse på kontoret på campingpladsen.

1. Gør bil/trailer klar til nedkørsel.
2. Bevæg bitz forbi bitzlæseren ved bomstander.
3. Kør trailer ned på rampe, skal ske inden 10 min efter log ind.
4. Bommen bliver oppe indtil udkørsel.
    OBS. Parker ikke under bom (gult område) !!!!
5. Der lyder en bibtone i 15 sek. inden bom lukker.

Rampen er kun til isætning/optagning af trailerbåde maks. 3500 kg.

Vedligeholdelse og vask af både/trailer må ikke foretages på rampe, men
kajområdet under mastekran kan benyttes. HUSK at efterlade det benyttede udstyr i samme stand som du selv ønsker at finde det.

Parkering af bil/trailer sker på område til venstre for indkørsel til Havnens 
område. (Midt på området, så til- og frakørsel kan foregå uden problemer,- også for “de andre”.

Ophalerrampen benyttes på eget ansvar.

Pbv. Asger Knudsen
If you wish to use the slipway, contact the office at the campsite
Wenn Sie die Slipanlage nutzen möchten, kontaktieren Sie das Büro auf dem Campingplatz.

Hestehovedet Lystbådehavn

 

Retningsliner for brug af ophalerrampe

 

 

Hestehovedet Lystbådehavns ophalerrampe kan anvendes af enhver, der har erhvervet et personligt magnetbrik på retmæssig vis.

 

Ophalerrampen må kun åbnes for egen udsætning og optagning.

 

Båden skal have en gyldig ansvarsforsikring.

 

Åbning for andre bådejere er ikke tilladt og vil blive betragtet som misbrug.

 

Der må ikke ske rensning af fisk i og på havnen.

 

Affald skal medtages eller lægges i havnens affaldscontainere.

 

Parkering af køretøjer og bådtrailere skal ske på den anviste P-plads.

 

Brug af ophalerrampe er på eget ansvar.

 

Slæbestedet må bruges op til 3500 kg.

 

Både må kun henligge ved broen i forbindelse med optagning/udsætning.

 

Ved misbrug eller overtrædelse af reglerne vil magnetkortet blive spærret, hvilket indebærer, at bommen ikke kan åbnes. Rettighederne kan herefter kun generhverves ved havnefogeden/havneudvalgets beslutning herom.

Ved misbrug vil gebyr ikke blive tilbagebetalt.

 

HUSK: Max. fart i havnen: 3 knob.

 

 

 

Havneudvalget