Vil du være medlem?

Du kan indmelde dig her i Nakskov Sejlklub

Orientering om kontingentsatser

Nakskov Sejlklub har gang i en rygende udvikling.

Vi har bl.a. fået en havkajak afdeling under vores vinger. Denne er allerede i fuld gang med arrangementer og kurser, med det formål at gøre det så sikkert som muligt at færdes til vands i havkajak.

For at tilgodese alle alderstrin, unge som ældre medlemmer, har vi derfor udarbejdet nedenstående kontingentsatser, som vi mener er på et plan, hvor alle kan deltage, og stadig kan nyde naturen fra vand siden.

Kontingentet betales inden 1. april og er gældende frem til 31. marts året efter.

Aktive:

Årligt kontingent for enkelt medlem kr. 900,00.

 • Dette medlemskab giver adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamlinger.
 • Medlemskab af Dansk Sejlunion.
 • Mulighed for at leje klubhuset til ens egne mærkedage.
 • Mulighed for at låne en kajak uden vederlag, og deltage i kajakafdelingens Skills og Brus- off arrangementer.
 • Mulighed for at komme med på Kajak afdelingens videregående uddannelser. Her kan der dog blive tale om en mindre egenbetaling.

Familie:

Årligt kontingent for familiemedlemskab kr. 1.500,00.

 • Dette medlemskab dækker Ægtepar/samlever + 2 hjemmeboende børn under 18 år. (Boende på samme adresse)
 • Dette medlemskab giver adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamlinger (kun 2 stemmer pr. familiemedlemsskab)
 • Medlemskab af Dansk Sejlunion.
 • Mulighed for at leje klubhuset til ens egne mærkedage.
 • Mulighed for at låne en kajak uden vederlag, og deltage i kajakafdelingens Skills og Brus- off. arrangementer.
 • Mulighed for at komme med på Kajak afdelingens videregående uddannelser. Her kan der dog blive tale om en mindre egenbetaling.

Pensionist:

Årligt kontingent for pensionister kr. 650,00.

 • Dette medlemskab dækker pensionister som er fyldt 65 år den 1. april.
 • Dette medlemskab giver adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamlinger.
 • Medlemskab af Dansk Sejlunion.
 • Mulighed for at leje klubhuset til ens egne mærkedage.
 • Mulighed for at låne en kajak uden vederlag, og deltage i kajakafdelingens Skills og Brus- off arrangementer.
 • Mulighed for at komme med på Kajak afdelingens videregående uddannelser. Her kan der dog blive tale om en mindre egenbetaling.

Støttemedlem:

Årligt kontingent for Støttemedlemsskab kr. 350,00.

For dem der ikke rigtigt vil benytte sig af ovenstående tilbud, men alligevel gerne vil tilhøre

Nakskov Sejlklub, har vi derfor lavet et Støttemedlemskab.

 • Modtager nyhedsmail (hvis vi har e-mailadresse)
 • Ingen stemmeret på generalforsamlinger
 • Intet medlemskab af Dansk Sejlunion
 • Ingen mulighed for at leje klubhuset
 • Egenbetaling for deltagelse i arrangementer, leje af kajakker, og man bliver ikke opdateret via kurser. En kajak koster 100 kr. for den første time, og herefter 50 kr. pr. påbegyndt time.
 • Skills koster kr. 100,00., men ingen adgang til Brush off.
 • Ved videregående uddannelser er der fuld betaling, hvor prisen sættes pr. gang.
  Nakskov Sejlklubs Havkajak afdeling, tilbyder for ikke medlemmer, et IPP 2 kursus for kr. 550,00. Dette kursus løber over en weekend på i alt 16 timer.

Se aktivitetsplanen med tilmelding på Nakskov Sejlklubs hjemmeside.

Med venlig hilsen

Nakskov Sejlklub