Fælles optagning af både

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
22/10/2022
7:00 - 15:00


INFO til bådejerne

De fælles bådoptagninger står for døren og er planlagt til datoerne: 6., 7., 21. og 22. oktober.
Hvis det er første gang, du som bådejer skal på land her på Hestehovedet, og ikke på nuværende tidspunkt har fået udpeget en landplads, behøver vi snarest din tilkendegivelse om hvorvidt du ønsker at komme på land på havnens vinterareal.

Vi ønsker at vide følgende:
1. Bådtype/mærke, herunder om det er sejl- eller motorbåd.
2. Længde og vægt.
3. Står du i et stativ eller på vogn, som kan trailes.
4. Har du telt til vognen/stativet.
5. Dit navn og telefonnummer.

Meddelelse snarest og inden 14 dage til: Kenneth Jacobsen tlf. 6092 0030. Gerne sms ellers telefon mellem 16 – 18.

Der er efterhånden trængsel på vinterpladserne, så vi kan imødese, at vi må samle os og måske er nødsaget til at flytte stativer tættere sammen. Der er p.t. placeret trailere (med og uden både) samt tomme stativer m.v. på pladsen. Det er derfor i høj grad vigtig at alle mærker stativer og trailere med navn og telefonnummer.

Tilmelding til optagning sker i løbet af kort tid på lister som bliver ophængt på spilskuret. Udenbys bådejere med anvist plads kan tilmelde ved sms til Jan Larsen 2332 2030.

Løbende information, herunder om retningslinjer for tilmelding m.v. vil kunne læses løbende på Havnens
hjemmeside snarest.

2.9.2022
Havnebestyrelsen.